Osudu neporučíš !

                                                                      
Kdo balí ten pálí!

Listopad 2011

Leonardo DiCaprio

23. listopadu 2011 v 18:59 Osobnosti
Ahojky :) , dneska sem dám dám taková článek o Leonardovi DiCapriovi, protože je to jeden s mých oblýbených herců :))) ... a dám vám sem i někoho jiného ale to až příště :)) (můžete mi hpsat do komehtářů koho gy ste chtěli )Leonardo Wilhelm DiCaprio (* 11. listopadu 1974, Los Angeles, Kalifornie, USA) je americký herec a producent, oceněný Zlatým glóbem za hlavní roli ve filmu Letec a cenou Berlínského mezinárodního filmového festivalu za roli Romea ve snímku Romeo a Julie. Přesvědčivě vytváří postavy explozivní, temperamentní, zranitelné, často psychicky narušené. Mezi jeho nejznámější filmy patří Titanic (1997), Chyť mě, když to dokážeš (2002), Letec (2004) a Počátek (2010).

Narodil se 11. listopadu 1974 poblíž Hollywoodu v Kalifornii jako jediný syn ilustrátora a distributora undergroundových komiksů, napůl Itala a napůl Němce, a jeho ženy, sekretářky německého původu s ruskými kořeny.

KARIÉRA :
Jeho první vystoupení v televizi proběhlo v reklamách na nejrůznější výrobky jako jsou např. výrobky z obilnin, dětské hračky nebo žvýkačky a dále se objevoval ve "výchovných filmech" jako je např. Mickyho klub bezpečnosti (Micky's Safety Club) a Co dělat s rodičem, který bere drogy (How to Deal with a Parent Who Takes Drugs).

ÚSPĚCHY :

Cena Akademie - Oscar
nominace pro nejlepšího herce za vedlejší roli ve filmu Co žere Gilberta Grapea (1993)
nominace pro nejlepšího herce za hlavní roli ve filmu Letec (2004)
nominace pro nejlepšího herce za hlavní roli ve filmu Krvavý diamant (2006)

Zlatý Glóbus
nominace za vedlejší roli ve filmovém dramatu Co žere Gilberta Grapea (1993)
nominace za hlavní roli ve filmovém dramatu Titanic (1997)
nominace za hlavní roli ve filmovém dramatu Chyť mě, když to dokážeš (2002)
za hlavní roli ve filmovém dramatu Letec (2004)
nominace za hlavní roli ve filmovém dramatu Krvavý diamant (2006)
nominace za hlavní roli ve filmovém dramatu Skrytá identita (2006)
nominace za hlavní roli ve filmovém dramatu Nouzový východ (2008)

A ještě se vám chci omluvit za to že ještě není nová kapča ... včera nám totiž psali známky co nám vychází za vysvědčení :D ... a není to moc dobrý :D ...

Nymfy

22. listopadu 2011 v 15:44 Fantasy bytosti
Ahooj ! ... :D .... tak a je tu nové téma na Fantasy bytosti :D ... a ještě jedna zpráva nová kapitola Temného jezdce bude zítra nebo dneska :))) ...

Nymfy :

Nymfy - (latinsky Nymphae) jsou v řecké mytologii vodní, lesní a horské bohyně či polobohyně. Jsou to bytosti podobné našim pohádkovým vílám nebo rusalkám.

Všechny byly krásné, jejich posláním byl zpěv, tanec, zábava. Vyskytovaly se obvykle ve společnosti jiných přírodních tvorů, jako jsou Siléni, Satyrové, Panové nebo i ve společnosti bohů, často to byl Apollón, Dionýsos nebo Hermés či Artemis.

Byly obvykle panny, mnohé však měly potomky s bohy nebo lidmi. Dokonce nebyly všechny nesmrtelné. Byly přívětivé k lidem, jenom pohlední mladí muži mohli přijít k nehodě nebo dokonce k záhubě. Příkladem za mnohé je Hylás na výpravě Argonautů, Narkissos, Hermafrodítos.

Řekové i Římané přinášeli nymfám oběti, budovali jim oltáře i svatyně, a to v přírodě i ve městech. Někdy jim byly zasvěcovány také jeskyně. Byly jim prokazovány pocty.


Druhy :
Nymfy jsou nejpočetnější skupina polobohyň nebo nižších bohyň přírodních. Dělí se do skupin podle toho, kde žijí:
Najády - nymfy jezerní, říční, potoční, v horských bystřinách, pramenech a zřídlech
Oready - nymfy horských údolí i horských velikánů
Dryády - žily v jeskyních, hájích i jednotlivých stromech

V širším smyslu se k nymfám řadily také mořské nymfy:
Ókeanovny nebo Ókeanidy, bohyně vnějšího moře.
Néreovny nebo Néreidky, mořské nymfy.:D .... tak to by bylo ... zatím ahoooj ! :D

6.Kapitola : Opět spolu

17. listopadu 2011 v 11:51 Temný jezdec
Ahooj , tak konečně nová kapča :D ... doufám že se bude líbit ... :DDD ... a omloouvám se za zpoždění :))) ... užijte si čtení.

Když Morgoron utíkal lesem přemýšlel o Allassie , neměl ale moc času , protože za zády slyšel Temné jezdce. Když se otočil viděl Korona a za ním ještě asi 5 dalších . Morgoron se zamyslel nad nějakým dobrým plánem , už neměl ale moc času a tak se schoval za nejblišší strom . Temný se zastavili kousek od něho. Morgoron ani nedýchal , sice není nějaký strašpitel ale byla na něho moc velká přesila .Koron mezitím slazl z koně , meče u jeho pasu hrozivě zaskřípali a šel se porozhlídnout po Morgoronovi. Koron procházel mezi stromy a jeho družina zatím přešlapovala u koní . Koron se pomalu blížil ka stromu kde byl schovaný Morgoron , ale jeho družina zakřičela , Koron se okamžitě otočil aby se kouknul co se tam děje . Pak ji uviděl.Uviděl nádhernou ženu která ho ihned okoulila . Morgoron nevěděl co se tam dějě , vykoukl z poza stromu a nevěřil tomu co vidí . Ta žena byla Allassie . Co tady dělá ? říkal si vduchu. Allassie tam stála se spoustu zvížatama a Temný se na ně chystali zaútočit . Morgoron vyběhl na pomoc ale všiml si ho Koron . ,, Tady jsi ! " vykřikl a zaútočil na něho .
,,Chcete mě , ji nechte být ! " řekl Morgoron v boji .Temný zatím bojovali s Allassie ale ta se tak lehce nedala. Odříkávala různá kouzla a magické amulety používala jako štít . Pak zahlédla Morgorona jak bojuje s Koronem a všimla si že je skoro vyčerpaný . Musela něco vymyslet . Koron mu varazil meč z ruky a schodil ho na zem .
,, Tohle jsem měl udělat už dávno . " křikl na něj a bodnul . Morgoron před mečem zavřel oči , ale necítil bodnutí , otevřel oči ale nikde Korna neviděl ani žádnou ránu na tělě neměl . Ležel na mýtině a za ním se tyčil dům . Dům který už znal . Byl to Allassiein dům .
,, Allassie . " zakřičel Morgoron mezitím co se zvedal ze země . ,, Allassie !! " zakřičel ještě jednou .
,,Tady jsem . " ozval se její hlas z poza keře . Morgoron k ní doběh všim si že má poraběbou nohu .
,, Jak jste to udělala ? "zaeptak se jí mezitím co ji ránu obvazoval šátkem .
,, Ochránkyně přírofy musí ovládat nějaké ty kouzla ne ? " odpověděla s matným úsměvem kterým se znažila zakrývat bolest . Morgoron ji vzal do náruče a donesl ji do domu a tam ji položil na podlahu . Všiml si že má v ráně jehličí .
,, Musím vám z rány vyndat nějaké jehličí paní , tak se nelekněte řekl jí . Allassie mu poze odvětila úsměvem . Kdyý dokončil obvazování rány pomohl jí vztát a pohladil ji po tváři .
,, Jste pořádku ? " zeptak se ji jěště.
,,Ano zdá se že jsem , děkuji vám za pomoc . " odpověděla mu .
,, To já bych měl poděkovat vám . " řkl jí s úsměvem a oba se na sebe usmáli
,, Už byc měl asi jít zbohem . " dodal Morgoron.
,,ne počkejte půjdu s vámi ! " ,, To nemůžte musíte tady hlídat a ... " nestihl dokončit větu protože mu vlepila letmý polibek na ústa . Morgoron se začervenal ,, To nejde paní , sbohem . " odpověděl vážněji a odešel .

Tak to by byla další kapča a další bude doufám brzy :D ... zatím ahoooj !

Jednorožci

15. listopadu 2011 v 17:17 Fantasy bytosti
Ahooj , :)) .. je tu nové téma :D .. a omlouvám se že jestě není nová kapitola :( ... ted na to nemám moc času ale ted budou prázdniny tak to bude hotové :))) ...

Jednorožec je bájný tvor, který je obvykle zobrazován v podobě koně či antilopy s nápadným, dlouhým a šroubovitě krouceným rohem. Od křesťanského středověku je považován za symbol síly, čistoty a panenství. Proslul zejména jako štítonoš britského státního znaku.


Starověké zmínky :
Na velmi starých pečetích z Harappy v dnešním Pákistánu (asi 2500 př. n. l.) je zobrazeno zvíře, které připomíná klasického jednorožce.První, kdo se o jednorožci (řecky monokéros) výslovně zmiňuje, je řecký lékař Ktésias v 5. stol. př. n. l., který měl asi na mysli nosorožce indického, Ve svém díle ovšem popisuje hlavně jednorožcův roh a jeho údajné léčivé a magické vlastnosti.

Středověk :
Slovem monokéros přeložili překladatelé řecké Bible (Septuaginty) hebrejské slovo re´em, které původně znamenalo pratura. Latinská Vulgata je přeložila jako unicornis, odtud se název i pojem jednorožce rozšířily do všech evropských jazyků. Tento "jednorožec" je v Bibli (zejména kniha Jób) obrazem síly a nezkrotného divokého zvířete.

Spory o jednorožce :
Existencí jednorožců se v období renesance a baroka zabývali i přední učenci, například Leonardo da Vinci, Ulisse Aldrovandi nebo Konrad Gessner pokládali jednorožce za zcela reálné zvíře. V době objevných plaveb a cest cestovatelé opakovaně prohlašovali, že se v cizích zemích setkali s živým jednorožcem.

V literatuře :
Jednorožci se často vyskytují ve fantasy literatuře. Obvykle je zachována většina jejich mýtických vlastností - vzhled včetně šroubovitého rohu, jeho rozsáhlé magické vlastnosti (především protijedové) fungující i po oddělení od jednorožce i to, jak ho přitahuje nevinnost (především pannenská). Jednorožec bývá součástí hvozdu, tedy magického lesa, často i jeho ochráncem.

Tak to je to nejpoctatnější a čekejte na další kapču ;)) ... Ahoooj !!

Fantasy stránky :)))

12. listopadu 2011 v 11:16
Ahojky , dneska sem vám dám vážně dobré fantasy stránky :))) ...některé jsou fantasy obchody a někreré fantasy hry :)) ...

1.tady je první knižní obchod :)) - http://fantasya.cz/

2.tady je druhý knižní obchod :)) - http://www.fantasyobchod.cz/

3.tady je taková Fantasy hra o vlcích :)) - http://silmarion.net/

4.Tady je taky taková zábava :D - http://fantasy.cz/uvod/

5.Tady je onlinovka :))) - http://www.onlinehra.cz/

6.A tady je poslední hra :) - http://www.reddragon.cz/

Tak to by bylo :D ... a ještě jedna taková novinka příští kapitola Temného jezdce bude v pondělí :))) .. zatím ahoooj !!

a jeden úplně úžasný obrázek :)))

5.Kapitola : Seznámení

8. listopadu 2011 v 18:55 Temný jezdec
Tak a konečně je tu nová kapitola Temného jezdce :))) ... doufám že se bude líbit je sice trochu kratší ale to nevadí :) ... a snažím se zlepšovat ;))) ...

Ležel na podlaze a kolem něj byla zvířata a květiny . Ještě trochu mžoural očima ale je to tak . Už se probral úpně a vztal, pomalu protože se mu ještě točila hlava . Morgoron vůbec neušil kde to je vypadalo to tu jako královské místo , všude čisto, klid a zvířata na něho koukala jako kdyby byli rádi že zde je . Pořád si to tu prohlížel a pak uslyšel zavrzání dveří .
,,O vy už jste vzhůru ? " ozavala se neznámá žena ode dveří . Morgoron na ni nestačil vynadívat , byla nádherná , atraktivní , měla kaštanově hnědé vlasy , modro-zelené oči a přívětivou tvář . Ani ho nenapadlo jestli je zlá nebo dobrá .
,,Kdo jste ? " nakonec se zeptal ?
,,Jsem Allassie , ochránkyně přírody . Bydlím tady abych odháněla zlé pocestné a Temné jezdce . " odpověděla mu ,,a kdo jsi ty ? " dodala ještě .
,,Já jsem Morgoron syn krále Willa a královny Kathély , " řekl .
Allassie se začala červenat hambou a uklánět : ,,Oo , moc se vám omlouvám princi Morgorone , je mi ctí se s vámi setkat." řekla mu .
,,To mě je ctí se s vámi setkat ." podotkl s úsměvěm
,,A moc se vám omlouvám za tu ránu do hlavy , myslela jsem si že jste temný . " řekla Allassie .
,,Jak jste poznala že nejsem Temný ? " ptal se překvapeně .
,,Uviděla sem vám amulet výsosti . "
,,Ne prosím neříkejte mi výsosti , říkejte mi Morgorone . " navrhl jí .
,,Jak si přejete výso ... teda Morgorone ." řekla a nesměle se usmála . ,, A kde jste se tu vzal , v tajemném lese ? " zeptala se a Morgoron se pustil do vyprávění o požáru o jeho rodině , jak šel ke strýcovy a jak ho napadli Temný .
,, To je velice smutné , a.. " nestihla dokončit větu . Zvenku byl slyšet dupot koní , a řev .
,,Musím jít paní , to jsou určitě Temný nehci aby vám ublížili . " řekl Morgoron .
,,Počkejte použijte zadní vchod , a když budete v úzkých stačí zavolat mé jméno Allassie . " odvětila . Morgoron na ní kývnul hlavou a vydal se na útěk .

Tak to byla další kapitola :)) ... doufám že se líbila a byla lepší než ta první :D .. a další kapča bude ještě tenhle týden .. zatím ahooj !! :))

Draci

7. listopadu 2011 v 17:27 Fantasy bytosti
Ahoooj, je tu další téma na Fantasy bytosti :)) .... Draci :

Drak (saň pro samici, v jiných slovanských jazycích smok nebo zmej) je mýtické zvíře vyskytující se v pověstech, pohádkách a lidových příbězích celé řady kultur.Jeho celosvětová rozšířenost má za následek značnou variaci jeho vzhledu, velikosti a vlastností, kterými má drak disponovat. Obecně lze říci, že jde o mohutného samotářského tvora, připomínajícího hada nebo ještěra.

POPIS :
Literatura a legendy rozlišují dva hlavní druhy draka a to v závislosti na jeho výskytu. Má se jednat o draka evropského a asijského. Pro oba dva tyto druhy je typická dlouhověkost, pomalý vývoj a schopnost ovlivňovat rychlost svého metabolismu.Jejich tělo je pokryto šupinami, které mají fungovat jako ochrana těla. Oba dva druhy jsou schopné plivat oheň, i když drak asijský této schopnosti využívá jen velice zřídka. Pro draky není sjednocující žádná barva. Existují draci modří, zelení, hnědí, červení atd. Jen velmi málo údajů mluví o dračím rozmnožování. Je známo, že se mladí draci rodí z vajec, které jsou nakladeny do hnízd.


Drak asijský :
Je zobrazován jako tvor s jednou velkou hlavou a protáhlým dlouhým tělem. Jeho stavba těla vychází z hadů, i když má čtyři končetiny zakončené ostrými pařáty, které mu umožňují chůzi. Jelikož mají asijští draci obývat převážně vodní prostředí, mají často zobrazován ocas zakončený ploutví, což jim má umožňovat snazší pohyb ve vodě.

Drak Evropský :
Podoba evropského draka vychází z plazů a připomíná varana či krokodýla. I přesto byl však ve středověku často zaměňován s hadem. Může mít jednu, dvě, tři i více hlav, které jsou propojeny s tělem pomocí dlouhého ohebného krku. Je zajímavostí, že počet hlav není dědičný, jednohlavý drak může mít vícehlavého potomka.

Tak to je asi to nejpoctatnější a nejzábavnější Smějící se ... tak se mějte a příště bude téma ?? ....Jednorožci :))) .... Ahoooj !

New , New ,New ...

7. listopadu 2011 v 17:16
Ahoooj mám tu pro vás Novinky Smějící se :

1.Další kapitola Temného jezdce bude někdy tenhle týden tak se nezlobte že to dnes nebylo :) ...
2.V sekci Moje kresby jsou 2 nové obrázky (ale to už asi víte) tak se mrkněte :))
3.Chystám novou povídku bude se jmenovat ,,Ztracený svět,, :)))

To je asi vše tak se loučím a zatím ahooooj !! :D

4.Kapitola : Tajemný les

6. listopadu 2011 v 0:22 Temný jezdec
Ahooj , tak a je tu další kapča Temného jezdce :)) ... a taky doufám že se vám bude líbit ... a jen tak pro upřesnění tohle už neni s minulosti ale se součastnosti :))) ... tak aby se vám to nepletlo :)) ... a ted si užijte čtení :)))...

Morgoron se probudil v jezkyni kde nebylo nic jiného než on . Už se rozednívalo a tak se rozhodl že si pude ulovit jídlo do Tajemného lesa . Když vyšel z jeskyně všude viděl zrádně vypadající stromy a míhající se stíny . Pevně stiskl meč který mu visel u pasu a vidal se kouknout jestli ko lem nejsou pobíhající zajíci nebo jiná zvířata , musel si ovšem dávat porzor aby ho nenapadly temný a nebo Beatris , ted když cestoval bez koně to pro něho nebylo vůbec jednoduché . Procházel mezi stromy a všiml si že před ním leží čerstvě mrtví vlk . Něco se mu nezdálo . Vypadalo to jako kdyby ho to napadlo před malou chvílí ale vlci jsou jedni s nejsilnějšími zvířaty v Tajemném lese . Klekl si k němu a všiml si že má krvavou ránu na hlavě , ale nebylo to od člověka ani od elfa ale od nějakého jiného tvora kterého nikdy předtím nespatřil . Vůbec netušil co by to mohlo být , ale nebylo čas to prozkoumávat . Vzal si vlka přes rameno a sěmřoval zpět k jezkyni . Když došel na místo jeho věci byli rozházeny všude kolem jezkyně . Položil vlka na zem a šel se kouknout co se stalo . Bylo to zvláštní nikde nic nebylo ale bál se jestli se to nevrátí , kdyby alespoň věděl co to bylo . Už měl hlad a tak rozdělal oheň a začal opékat vlka . Mezitím co seděl přemýšlel nad minulostí a nad tím co se bude dít ted . Co má Beatris v plánu to mu vrtalo hlavou asi nejvíce . Z přemýšlení ho vyrušilo ohromné kručení v žaludku , už to nemohl vydržet a kousek si ukrojil a začal jíst .Až dojedl sbalil si všechny věci a vydal se na cestu k hlavnímu městu Smal-we-villu.
Když procházel Tajemným lesem sem tam viděl že se někdy něco mihle ale nebral na to nějakou velkou pozornost . Už byl blízko konci lesa , slyšel to v korunách stromů , když uviděl malou chatku .Nemohl uvěřit co vidí . Říkal se jaký blázen by si mohl postavit chatku v Tajmném lese ? Nevěděljestli tam sídlí Temný a nebo jiní elfové a tak nevěděl jestli zatukat nebo jít dál . Přemýšlel skovaný za stromem ale najednou uslyšel skřípot dveří . Morgoron se prudce otočil ale nikde nic neviděl
,,Haló je tu někdu ?! " zakřičel do větru . ale nikdo mu neodpovídal .
Bylo mu to zvláštní . Něco za sebou zaslechl otočil se a ... nic neviděl . Potom si všiml že se bohybují křoviny . První se pohyboval Vlaštovičník a pak se bohybovali všechny najednou nevěděl kam se má koukat dřív . Byl zamatený a pak ho někdo uhodil ze zadu do hlavy a s mžitkama před očima spadl na zem .

Tak doufám že se vám nová kapča líbíla :)) ... a těšte se na další :) ... budu se pokoušet jí sem dát už zítra :)) ... zatím Ahooj !!

Best books :))

5. listopadu 2011 v 15:45
AHoooj , dneska vám sem dám snad ty nejlepší knížky co sem kdy četla :) ... a přečtě te si je také jsou vážně moc dobré

1.Arthas - zrod krále lichů :
Jeho zlo se stalo legendou. Pán nemrtvé Pohromy a nepřítel všech svobodných národů Azerothu, vyzbrojen runovým mečem nazývaným Frostmourne - Mrazivý smutek. Král lichů je bytost s nepředstavitelnou mocí plná zášti a zloby, jaké není nikde rovno.
2.Křištály moci - Tertalogie : (ale zatím jsou jen 3 díli)
Vítejte v Mianthilii, čarovné zemi elfů!
Síly dobra a zla stojí proti sobě! Temní a Bílí elfové se dávají do boje o sedm křišťálů moci, jejichž prostřednictvím je možné ovládnout celý svět. Dle proroctví může křišťály najít a získat pouze obyčejná venkovská dívka Neilin, která však o svém poslání nic netuší.
3.Zlatý kompas
Jedinečný nůž
Jantarové kukátko - trilogie :
První díl rozsáhlé románové fantasy trilogie. V paralelním světě podobném tomu našemu žije dvanáctiletá Lyra. V jejím světě má každý člověk daemona, který ho provází po celý život a je jakýmsi vnějším zpodobněním jeho povahy, a žijí tu i jiné podivuhodné bytosti, například mluvící medvědí kyrysníci nebo půvabné divoženky létající na borových větvích.
4.Hraničářův učeň (všechny díli) :
První kniha fantasy série příběhů o Willovi a jeho přátelích z hradu Redmontu.
Will je na svůj věk malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bystrý. Celý život snil o tom, že se stane slavným rytířem jako otec, kterého nikdy nepoznal, ale do bojové školy na hradě Redmontu ho pro malý vzrůst nepřijmou. Místo toho se dostane do učení k Haltovi, tajemnému hraničáři, jehož záhadnou schopnost neviditelně se pohybovat lidé přičítají černé magii.

Tak a to jsou jedny s mých oblíbených knížek Smějící se ... tak se zatím mějte ahooj !


Elfové

4. listopadu 2011 v 14:29 Fantasy bytosti
Jak jsem už psala že sem budu dávat nějaké informace o fantasy bytostech tak jako první jsou Elfové :)) ...

- Elf je mytologická bytost původně zřejmě pocházející ze starogermánských pověstí. Jejich původní jméno pocházející ze staré severštiny zní Álf, ale používají se i jiná označení, či přepisy: alp, elbe, alf, aelf, alb. Téměř všichni autoři se shodují v tom, že mají něco společného s lesy nebo alespoň s přírodou. V současném anglosaském světě (kromě velké části fantasy literatury) se výraz elf používá převážně pro malé pohádkové bytosti příbuzné skřítkům a vílám. Na tomto pohledu má velký podíl Shakespearova hra Sen noci svatojánské.


A ted něco málo s Elfské Literatury :))

Tolkienovi elfové:
-V Tolkienově Středozemi jsou elfové (Quendi) ušlechtilé nesmrtelné bytosti, které do určité míry vládnou magií a byli první, kteří osídlili svět. Tolkien je rozděluje na Vznešené (Calaquendi, dále se dělí na Vanyar, Noldor a část Teleri), šedé (Sindar), zelené (Laiquendi) a temné (Moriquendi).

Sapkowského elfové :
-V díle Sapkowského jsou elfové mizejícím zahořklým druhem, který má k lidem spíše konfliktní vztah. Sapkowkovského elfové jsou příbuzní s dryádami, v mytologickém dělení se řadí ke světlým elfům.

Elfové ze světa Warcraftu :
-Ve světě Warcraftu představovali elfové lid vysokých, velekrásných a inteligentních bytostí vyznačující se svýma dlouhýma špičatýma ušima. Původně se jednalo o jedinou rasu zvanou Kal'dorei (noční elfové), která vznikla a žila původně při břehu jezera na tehdy jediném kontinentě zvaným Kalimdor. Toto jezero bylo později označováno jako jako Studna věčnosti. Elfové byli první bytosti, kteří magii s ní spojovanou objevili.

A ted elfové podle mě : Smějící se

- podle mě sou elfové nesmrtelní a hodně vysocí ,hezcí a milí . Rozdělují se na Noční elfy , Přírodní elfy a Krvavé elfy . Jsou od přírody vegetariáni a bojovníci , jsou rychlí , hbytí a skoro neslyšně se pohybují a taky mají skvělí vztah s přírodou takže si můžou ohočit jaké koliv zvíře chtějí .

Tak a to by bylo asi vše :)) ... a příští týden vám sem dám něco o ... Dracích Smějící se ... tak se těšte zatím ahooj !!

Nové články ... :)))

4. listopadu 2011 v 14:25
Ahooj , tak dneska jsem se rozhodla že vám sem každý týden budu dávat takové články o fantasy bytostech to znamená že sem budu dávat něco o Elfech , dracích , jednorožcích atd ... a vždy každý týden na jedno téma :) ... doufám že se vám to bude líbit :))) ... a máte se na co těšit

A jeden malí obrázek pro potěšení :))))

Opět změna vzhledu :)))

3. listopadu 2011 v 19:05
Tkže protože už skončil Halloween opět je změna vzhledu .. :PP ... doufám že se vám líbí je trochu do tmava ale pro změnu ;)) ... děkuju za pozornost , ahoojj Usmívající se

3.kapitola : Ohlédnutí do minulosti třetí část

3. listopadu 2011 v 18:47 Temný jezdec
Ahojky , tak konečně sem to nějak vyřešila s klávesnicí takže je tu nová kapča :)) ... užijte si jí a prosím o komentáře Smějící se

Když běžěl k hlavní věži všude viděl Temné a požár .Viděl umírající elfy . Viděl všechnu tu hrůzu , snažil se běžet co nejtiššeji a nerrychleji a by ho někdo nenapadl . Už se přibližoval ke věži a tam stály zástupy temných snažili se obklíčit a zničit celý Quealas . Morgoron se schoval za sloup a přemýšle jak se má dostat za královnou a králem . Mezitím se nemohl přestat dívat na temné jezdce . Byli neuvěřitelní ale přitom hroziví a děsivý . Stále tomu nemohl uvěřit . Proč zrovna dnes ? Proč zrovna když založili s Koronem požár ? Morgorona ze zamyšlení vyrušil někdo když ho zatahal za rukáv a odvlekl ho za budovu kovářství .
,,Morgorone , tady jsi všude jsme tě hledali . Tady by jsi neměl být ,a kde si vlastně byl ? " řekla Morgoronova matka Kathéla . Morgoron byl rád že je vidí ale zároveň se bál co řeknou na to že za to je polovičně zodpovědný on .
,,No byl jsem venku s Koronem a ... najednou začal požár . A kde se tu vlastně vzali temný ? " řekl.
,,Nevíme jistě nejspíše založili požár aby lidé začali panikařit a oni byy tady mohli vraždit a nebo tady měli sledovatele a když vypukl požár tak toho využili napadli nás ! " odpověděl Král .
,,A..a kde je Beatris ? " zeptal se Morgoron .
,, My jsme mysleli že je s tebou . Kde může být . snad jí nic není ? " řekla Královna se strachem o ni. Mezitím co si povídali Temný demovali věž a průběžně celý Quealas. Jedna skupinka Temných se k nim přibližovala . Měli černé pláště , u pasu jim cinkali 2 meče a na zádech luk a šípi . Přibližovali se blíž a už byli skoro u nich když si jich všimla Eleona . Vyykřikla a Temný si jich všimli . Byli prozrazeni . Temný zavolali další temný na pomoc . Královna se začala bát o životy jejich drahých . Asi před pár týdnama královna s králem vymysleli plán jak uchránit děti .
,,Morgorone běž se schovat ke strýcovi za městem tvůj otec ss jeho kumpány se one musí nějka postarat . " řekla královna a když to dořekla kolem nich se začali sbíhat Temný .
,,Běž a nezastavuj se !! " křikla na něj jeho matka . A on vůbec nevěděl co má dělat .
,,Počkej ! " někdo mu řekl . Byla to Eleona ,, Kde je Koron je v pořádku ? " zeptala se mezitím co král s ostatními elfy byl v boji . ,, Oni ho unesli temný , " řekl skoro se slzami v očích . ,, NE to není pravda, ne ."
,, Eleono jdi s matkou a najděte Beatris potom se někam ukryjte , a ty morgorone jdi a schovej se u strýce ! " vakřikl král.
,, A proč mám jít jinam než Eleona s matkou ?! " zaptal se Morgoron .
,, Na to ted nemáme čas a ted utíkej ! " Morgoron nic nechápal utíkal a s otáčením se díval na otce a na ostatní elfy co se k němu přidali .Bál se nepřestával utíkat . Až doběhl na začátek lesa , ohlédnul se a viděl tu pohromu . Viděl všechno . Byl úplně v šoku nevěděl co má dělat ještě ho trápilo kde je Koron a Beatris . Nehápal proč nemohl jít a matkou a se sestrou . Vůbec nic nechápal a vydal se na cestu ke strýcovi .

Tak to je vše a doufám že se líbila a příští kapča bude but´to ještě tenhle tejden (to spíš ;)) ) a nebo příští týden ... tak se těště Smějící se zatím ahooj !! ... a prosím komentáře ...

Ahojky

2. listopadu 2011 v 20:50
Omlouám se že jsem nedodala novou kapitolu :)) ... já sem to nestihla a ještě mám rozbitou klávesnici slibuju že zejtra ji sem dám ...už ji mám i napsanou :))) ... děkuju Smějící se